Algemene voorwaarden

Art. 1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen tussen Zus & Lief en de consument. Zus & Lief heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke consument zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.

Art. 2 Het aanbod

De aangeboden goederen en/of diensten zijn duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld. Elk aanbod is onderhavig aan de algemene voorwaarden, afwijkingen hierop zullen duidelijk worden aangegeven bij de betreffende producten en/of diensten. De website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Zus & Lief is dan ook niet aansprakelijk voor alle gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar website of mailing. Kleuren op een beeldscherm kunnen altijd iets afwijken van de echte kleur van het artikel.

Art. 3 Prijzen

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s. Zus & Lief is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Art. 4 Betaling

Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website:
Betaling vooruit via overboeking per bank. Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan. Wanneer de betaling niet binnen 7 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.
Bij gepersonaliseerde producten dient men eerst het volledige bedrag over te maken daarna zal Zus & Lief het betreffende product voor u gaan maken.
IBAN: NL39RABO0153512911
Bank: Rabobank tnv P. Lommen - Geurts 

Art. 5 Levering

Zus & Lief zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij uitvoering van bestellingen van goederen. Zus & Lief besteedt het bezorgen van de bestellingen uit. Zus & Lief draagt geen verantwoordelijkheid voor het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen tijdens het verzendproces van derden. Zus & Lief streeft ernaar om bestellingen die niet handgemaakt worden binnen 48 uur, na ontvangst van de betaling, te versturen. Zus & Lief zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk ( via de mail ) te annuleren. Zus & Lief heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan de klant de koop kosteloos ontbinden. Zus & Lief is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.
Levering vindt uitsluitend plaats binnen de EU.

Art. 6 Annuleren

Het is altijd mogelijk een bestelling te annuleren, mits de bestelling nog niet is verzonden, en mits het geen gepersonaliseerd product betreft . U kunt deze annulering doorgeven per mail info@zusenlief.nl . Nog niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos worden geannuleerd.

Art. 7 Ruilen en retourneren

Wanneer een niet gepersonaliseerd artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren. Het verzendrisico en retourkosten voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant. Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:

Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief. De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen, en indien aanwezig met aangehecht artikelkaartje en in een goede, degelijke verpakking teruggestuurd te worden. Voorafgaand aan retourzending dient u dit per e-mail te melden via info@zusenlief.nl, u ontvangt dan een bevestigingsmail. De pakbon dient te worden bijgevoegd. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet door ons aangenomen, ongeacht de reden van het retour sturen. Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (incl. verzendkosten maar excl. retourkosten) binnen 14 dagen aan u overgemaakt worden. Retouren kunt u sturen naar: Zus & Lief , Afd. Retouren, Hasselderheidelaan 34, 5941 CZ Velden.

Gepersonaliseerde producten worden alleen in overleg worden geretourneerd. De handgemaakte producten van Zus & Lief worden met veel aandacht en zorg gemaakt. Onregelmatigheden en oneffenheden benadrukken de authenticiteit van een handgemaakt product. De kleuren van de op de website getoonde producten probeert Zus & Lief zo nauwkeurig mogelijk te presenteren, maar door fotografie en de computer kunnen de kleuren iets afwijken het echt, hierdoor kan Zus & Lief de kleuren niet voor 100% garanderen. Retourneren / ruilen op lichte kleurafwijkingen zal Zus & Lief dan ook niet accepteren

Art. 8 Garantie en aansprakelijkheid

Zus & Lief garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Zus & Lief niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.

Zus & Lief werkt geregeld met natuurlijke materialen, helaas kunnen wij dan niet altijd het verloop van al het gebruikte materiaal garanderen.
Wij doen ons uiterste best om alleen de materialen van de beste kwaliteit te gebruiken, toch kan het altijd voorkomen dat dit materiaal veranderd van vorm.
Wanneer dit gebeurd kunt u altijd contact met ons opnemen zodat we samen kunnen kijken voor een oplossing.

Art. 9 Veiligheid

De haarknipjes van Zus & Lief bevatten kleine onderdelen, Laat uw kind daarom nooit alleen wanneer zij haarknipjes of producten van Zus & Lief dragen. Voor het naar bed /slapen gaan moeten de haarknipjes altijd uitgedaan worden. Zus & Lief probeert de onderdelen van de haarknipjes zo vast mogelijk te maken. Het is handwerk, dus er dient zorgvuldig mee omgegaan te worden. Vermijd contact met water, de onderdelen kunnen daardoor loslaten. Zus & Lief is niet verantwoordelijk voor eventueel letsel door onderdelen van onze producten , en voor schade aan accessoires van haarknipjes of andere producten of aan personen bij gebruik van onze haarknipjes.

Alle producten met kleine onderdelen zoals b.v. knopen, strikjes e.d. zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en veiligheid vastgemaakt.
Kijk dit altijd eerst nadat voordat u een product met "kleine" onderdelen in gebruik neemt, het kan altijd voorkomen dat er toch iets los zit.
Kleine onderdelen op / aan producten zijn verboden voor kinderen onder de 5 jaar, dan wel voor verboden voor gebruik zonder toezicht van een volwassenen.
Zus & Lief is niet verantwoordelijk voor eventueel letsel, schade veroorzaakt door kleine onderdelen op/aan onze producten.

Kijkt u onze handgemaakte producten altijd nog na of deze niet meer zijn voorzien van spelden en/ of ander materiaal.
Wij kijken onze producten altijd zorgvuldig na voordat we het verzenden maar het kan altijd voorkomen dat we iets over het hoofd zien.


Art. 10 Copyright

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze website/webshop of andere uitingen mag zonder toestemming van Zus & Lief nagemaakt, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden.